AbalingisiEzintsha

Usamkhumbula nje uChristina Dlomo weGenerations? 

UMfundi Vundla uyohlale ekhunjulwa ngokuvundulula aphinde axoshe umlingisi omncane kunabo bonke eNingizimu Afrika – uChristina Dlomo. 

UChristina Dlomo, owayeneminyaka emithathu kuphela ngaleso sikhathi, walahlekelwa indawo yakhe njengendodakazi kaSibusiso Dlomo (owayedlalwa uMenzi Ngubane).

Kwabaxoshwa kulandela isiteleka sabalingisi kwakukhona nentombazanyana eyayithandwa cishe nguwo wonke owayebuka iGenerations ngaleso sikhathi.

Le ntombazanyane yayiyindodakazi kaSibusiso noNtombi Dlomo. UNtombi wayedlalwa uSonia Mbele. 

UChristina Dlomo wayemsulwa kulo lonke lolu bishi njengoba wayeseyingane ngaleso sikhathi.

Kodwa njengoba abazali bakhe bakumabonakude nabo bagawulwa yizembe, naye kwadingeka ashaye umgwaqo.

Kusukela ngo-2014, uChristina ubengaziwa ukuthi waphelelaphi. Kodwa amahlebezi alokhu esabalele ezinkundleni zokuxhumana, eveza ukuthi kwakunguNtando Duma owayelingisa lendawo. 

Abantu abaningi bebelokhu befuna ukwazi ukuthi iqiniso ngokuthi ngabe uNtando ngampela yini owayedlala le ndawo. 

Muva nje, omunye wabantu baku-X noma ke iTwitter uma uthanda, ukwazile ukumlandela futhi waveza nezithombe zakhe zamanje.

Usammkhumbula nje uChristina Dlomo weGenerations? 

Lokhu kususe izimpikiswano. Abanye abantu bebecabanga ukuthi uphila kanzima njengoba aphucwa isinkwa sakhe. 

Kodwa ukumbona egqoke umfaniswano wesikole kwenze abanye babona ukuthi uzakhela isisekelo esiqinile sempilo ngemfundo.

Izithombe zakhe egqoke umfaniswani wesikole bezilokhu zivela ezinkundleni zokuxhumana, futhi abantu bahlabeke umxhwele kakhulu. 

Kubukeka sengathi usalubeke eceleni uthando lwakhe lokulingisa njengoba esaqhubeka nesikole nje. 

Kunethemba lokuthi mhla esesiqedile isikole, uyobuya endimeni yokulingisa, enze ezibukwayo. 

Nokho akuyona imfihlo ukuthi izihlabani eziningi ziyanyamalala ngemuva kokuxoshwa emdlalweni othize, okwenza kube nzima kakhulu ukuthi zibuyele kule ndima. 

Sekujwayelekile ukuthi abalandeli bomdlalo bazibuze ukuthi uma sebephumile kuzokwenzekani ngabalingisi ikakhulukazi uma kuyisihlabani esisesincane.