EzintshaIzindaba

UMohale ufune imali yakhe esidlangalaleni esikhulwini

Usaziwayo weReality TV uMohale Motaung ushiye abantu bebambe ongenzansi ezinkundleni zokuxhumana efuna ima yakhe kumdidiyeli wemidlalo kamabonakude namafilimu, uLegend Manqele. 

“Ngiyakuhalalisela wena! Kodwa manje, ngicela u-750K wami,” kubhala uMotaung, ephendula umbhalo kaManqele ku-X.

Embhalweni wakhe, uManqele uveze ukukhula kwakhe nezihibe zezingxabano asedlule kukho. 

Ubuye wakhuluma ngokusinda ezikhathini ezinzima nokuqala uhambo olusha lokuzithuthukisa.

“Eminyakeni emine edlule, bengisohambweni lokuzithuthukisa – hhayi ukuthi benginokukhetha okuningi nokunye ke okuyinganekwane… 

“Impela, lapho kushunqa khona intuthu, ngezinye izikhathi kuba nokushiswa kwenyama okuncane…

“Kodwa ngiye ngafunda ukushintsha izinhlansi (ebezingishisa) zibe yisifundo kimi.

“Ngibonga kakhulu ngalokho. Eminyakeni emine edlule, ngiye ngathola ukuthi kunamandla kangakanani ukuthula.

“Ngivumela umbhedo ukuthi uvele uzimele. Ngezinye izikhathi, ukuvumela umbhedo yisu elingcono kakhulu.”

UManqele uphinde waxolisa ngabantu abahlukumezekile, wathi: “Kulabo engibazwise ubuhlungu endleleni, ngiyaxolisa kakhulu.

“Futhi ngithemba ukuthi ukuxolisa kwami ​​kuyitholile indawo yabo. Kulabo abangizwise ubuhlungu, ayixabene; impilo isiphinde yaba mnandi.”

Eziphendulela kuMotaung, uManqele uvele wazihleka lezi zinsolo, wengeza ngokuthi lesi sihlabani sikamabonakude siyazi ukuthi siyithathaphi imali yaso.

“Siphambi kwabantu mngani wami, ngakho-ke angifuni ukusho ikheli kodwa uyazi ukuthi kufanele uye kuphi futhi ubuze bani. 

“Ngakolunye uhlangothi, ngiyalibonga iqiniso lokuthi sibe nengxoxo yethu nokuthi sixhawulane. 

“Kufanele futhi ngithi kuwena ngibonga kakhulu ngesikhathi ongiphe sona,” kuphendula uManqele ngaphambi kokubhlokha uMataung.