AbaculiEzintsha

UBabes usazilile, kodwa ubuya ngezingoma ezintsha

Sekuphele isikhathi esingaphezudlwana nje konyaka uBabes Wodumo ashonelwa umyeni wakhe, uMandla ‘Mampintsha’ Maphumulo. 

UMampintsha washona ngoZibandlela ka-2022 kulandela ukuhlaselwa yisifo sohlangothi izikhawu ezimbili. 

Manje lo mculi weGqom ophinde abe ngumdansi ogama lakhe langempela uBongekile Simelane, ubegxile ekuvuseleleni umsebenzi wakhe. 

Usebuyele estudiyo, waqala phansi wabhukha amagigi, walingisa, kanti usizwa uDJ Tira kulolu hambo lwakhe. 

Ngokusho kukaDJ Tira, ubelokhu eseka lo mculi wodumo lwengoma ethi Ka Dazz ngemuva kokushonelwa umyeni.

“Uyabuya ngamandla… ngethembe,” usho kanje uDJ Tira kwabeZiMoja. 

“Kade ngisebenza naye, kunezingoma esiziqophile futhi esezimi ngomumo.” 

U-DJ Tira uthi uselinde ukuthi aqinisekise izinsuku okuzophuma ngazo lezi zingoma athi zizoshisa izikhotha. 

“Uthatha isikhathi sakhe futhi ayikho ingcindezi kuyena. Siyazi uma esenqume ukuzidedela, kuzoba mnandi kakhulu. 

“Uyacula futhi ngisamkweleta ukuthi sibe sestudiyo senze omunye umculo ukuze uma esezethula kabusha, ebe evutha bhe,” kwengeza uDJ Tira.

U-DJ Tira uyaziqhenya ngendlela uBabes asehambe ngayo. 

“Ngijabule kakhulu ukumbona ekulesi simo sokukhula. Uyelulama kancane kancane.

“Usethe ukuzimuka futhi ubukeka ejabule kakhudlwana… njengoBabes lo wakudala esasimthanda sonke.”

UBabes Wodumo uthi uthatha izinto kancane kancane njengoba esalulama kulesi sehlakalo esingelula neze. 

“Ngisamzilele umyeni wami. Ezinye izinsuku zinzima kodwa zonke izinsuku ngiyalwa…

“Nginengane okumele ngiyinakekele futhi umndeni wami yiwona ohamba phambili.” UBabes uthi uzohlala eyisihlabani. “Akekho ongangiphuca lokho uNkulunkulu angiphe khona. 

“Ngiyohlala ngiyisihlabani. Uwa kanye uphinde uvuke. Bengisebenza ngomculo omusha nabantu abahlukene.

“Yisikhathi kuphela esizocacisa kodwa ngifuna ukukhipha umculo kulo nyaka.” 

Ubelokhu ekubona nokuphawula ngomzimba wakhe nokukhuluphala ezinkundleni zokuxhumana. 

“Uyabazi abantu banjani. Namanje ngisafana noBabes. Ngiyakhula nomzimba wami uyashintsha kodwa ngidansa kakhulu futhi ngiyazinakekela.”