AbalingisiEzintsha

Sibi isimo kumlingisi owaduma kwiBack Stage

Omunye wabangani bomlingisi, uCarlo Radebe usephumele obala wachayela izwe usizi olubhekene nalo mlingisi. 

Uthi lo mlingisi, osekunesikhathi engabonakali kumabomakude, ubhekene nesimo esinzima empilweni yakhe njengamanje. 

Uma engasizwa, kungenzeka isimo sigcine sisibi kakhulu njengoba agcina ukusebenza ngaphambi kokuqubuka kweCovid-19. 

“Sanibona bangane nomndeni wami wakuFacebook,” ubhale kanje lo mngani uMuaritz Neethlings.

“Ngokukhulu ukudabuka nozwelo ngithanda ukucela umusa wakho ukusiza umngane okwamanje ongakwazi ukuzisiza. 

“UCarlo Radebe ongumlingisi owaziwayo waseNingizimu Afrika, obuye abe ngumculi uludinga kakhulu usizo. 

“I-Covid kwakuyisikhathi esinzima kakhulu ikakhulukazi kulabo abasebenza embonini yezobuciko namafilimu nomabonakude. 

“Ngeshwa uCarlo akakwazanga ukuphinde akwazi ukusimama, kumanje uzithola esesimeni lapho edonsa kanzima khona ukuze akwazi ukuziphilisa.

“Uxoshiwe endaweni abehlala kuyona njengamanje uhlala ngemuva kwendlu encane ekude ngaphandle kwaseJhb. 

“Uphila ngesibonelelo sikahulumeni sika-R350 kuphela… Ngicela (ngemvume yakhe) ukuthole enhlizweni yakho ukuthi usize nganoma iyiphi indlela noma uhlobo olungasiza le ndoda enekhono ibuyise isithunzi.

“Usizo lwakho lungayikhulula kuleli thuna elimnyama ezithola ikulo. 

“Uma ukwazi ukunikela ngemali , isikhathi (sokumsiza), i-airtime , noma indawo yokuhlala eseduze noma udlulisele kwabanye lo mlayezo…” 

Uma ungathanda ukuxhumana noCarlo indlela engcono kakhulu ingokuthumela umlayezo noma i-email.

Abafisa ukumsiza bacelw aukuba bamjikijelele okuthile ebhange noma bamxhume nge-email, imininingwane nayi ngezansi:

Email: carloradebe@gmail.com

Ibhange laseCapitec :Mnuz LC Radebe

Account No: 1320756954

Branch Code: 47001