AbasakaziEzintshaIzindaba

Owayesakaza kwiGagasi ukhala ngamadoda amfuna ‘igqe’

Owayengomunye babasakazi ababenedumela futhi abasiza iGagasi FM likhule, uZukiswa Vuthela odume ngelikaZookey Zarling, oseyisangoma manje usevuleleke ngokuhlushwa amadoda. 

Uthi njengoba esenza umsebenzi wokuhlola nokwelapha ngamakhambi esintu, amadoda abona ithuba lokumshela nokumcela ucansi. 

Uvuleleke ngalokhu ekhasini lakhe likaFacebook la aze wafaka nesithombe sengxoxo abe nayo nomunye wesilisa.

Le ndoda mphini beyimbuza ukuthi ngabe ‘uyayidayisa’ yini igqe, zabe sezisusana ke. 

“Yilolu hlobo lombhedo ebengikhuluma ngalo ngaphambilini ngibhekise koMama, osisi, no-anti noGobela…

“Inombolo yakhe ngiyibeka ngokusobala ukuze noma yini ayifunayo ayithole kwenye indawo,” kubhala le ntokazi.

“Ukube uyazi ukuthi lento oyenzayo iziphazamisa kanjani izimpilo zethu njengoba sisemsebenzini wokusiza abantu nje.

“Kukhona abantu abazimisele ngosizo lwangempela wena ubelesele ngalo mbhedo wakho la. 

“Kukhona abantu abadinga usizo ngoba behlaselwe yizinto abangazani ezijika ngisho izikhumba zabo zifane nezexoxo. 

“Bazithola sebehluleka ukukhuluma, bakhulumise okwesalukazi esidala besemhlanganweni obalulekile womsebenzi. 

“Abanye bazithola sebesikekile bengazi basikeke nini… Wena uma ungazihloniphi, zihloniphe wena. 

“Ngizohlambalaza nanoma ngubani omunye ozokwenza lento,” kuphetha le ntokazi.