AbasakaziEzintsha

UPenny Ntuli uqinisekisa ukushiya iGagasi FM

Usegcine ekuvumile ukuthi uyashiya kwiGagasi FM umsakazi onedumela ezinkundleni zokuxhumana u-Penny Ntuli. 

Izindaba zokuthi uyashiya ziqale ukuvela ngesonto elidlule kodwa yeza waziziba, waze waveza ukuthi zingamampunge.

Kodwa ngoMsombuluko ekuseni u-Penny Ntuli umangaze abaningi esebhoboka ngokuthi nebala uyashiya kulo msakazo okhula ngendlela encomekayo.

“Ngithi angithathe leli thuba ngiphefumule. Ngiyazi sekukaningi amaphephandaba ebhala ngegama lami, ukuthi sengilaxaze umsebenzi,” ubhale kanje uPenny Ntuli.

“Okokuqala nje, ngithi angisho entathelini yephepha Ilanga Newspaper ukuthi angiyithandanga indlela ewasebenzisile odabeni elishicilele kuleli phephandaba. 

“Ningibeke njengomuntu ongenawo ‘ungiyabonga’ kodwa ngiyaqonda ukuthi nani ningenza noma yini ukudayisa udaba futhi njalo uma ngenze okuhle beningabhali ngami.” 

Okuthuse abaningi kule la u-Penny Ntuli eseveza ukuthi ubehola malini kulesi siteshi somsakazo.

“Ukuqinisekisa ‘amahlebezi’, yebo ngiyashiya emsebenzini. Bekuyisikhathi sokubuyekezwa kwezinkontileka futhi nganikwa ithuba lokubuya kule sizini ezayo.

“Ngikwamukele ngenjabulo lokho kwaze kwaba ngithola ukuthi ngizohoma u-2 800 ngenyanga.

“(Yileyo vele imali ebengiyihola kule minyaka emibili edlule),” kuqhuba le ntokazi enogazi. 

“Ngike ngazizwa ngidelelekile kodwa ngehlisa umoya ngabuyela kubaphathi ukuyocela ukuthi bathi ukubuyekeza umholo wami. 

“Ngaleyo mali ngeke ngikwazi kwenza lutho. Ngibabuze ukuthi kukuphi la ngingavunyelwa khona ukuthenga ngesikweletu? 

“Impilo izoma uma ngiveza iPayslip yami. Ngibuze ukuthi ngizowondla kanjani umndeni wami ngale mali ngoba bonke babheke mina? 

“Bona bangaphila ngale mali? Bengingalwi. Umphathi wami u-Ayanda Melansi ngesikhathi sesingxoxo uthe mhlawumbe kumele ngizame ezinye izinto ngiyeke ukuba semoyeni. 

“Lokho kungikhubile, kwehlisa nokuzethemba. Ngibe sengithatha isinqumo sokuthi ngizocela bangabe besayivuselela inkontileka yami kulo nyaka.”

Ube eseveza ukuthi njengoba bekungathi ushiya ngoba kukhona la asethole khona, kungamanga lokho. 

“Angiyekanga ngoba kukhona okungcono osengikutholile. Angiyekanga ngoba ngingasathandi…

“Umuntu owazi mina uyazi ukuthi ngikuthanda kangakanani ukusakaza nokuthi ngilithanda kangakanani iGagasi FM.

“Kodwa ke kuyiqiniso, angibuyi kulo nyaka futhi yize kunjalo ngiyabonga kakhulu kwiGagasi FM ngethuba.” 

Ube esenzusa abasakazi abasebancane ukuthi bazam einhlanhla ngokuyocela ukuvala lesi sikhala sakhe.