AbasakaziEzintshaIzinhlelo

Kuthintwe lapha nalaphaya ezinhlelweni zoKhozi

Cishe into ebibhekwe kakhulu ngezinguquko ezinhlelweni zoKhozi FM wukuthi sizovalwa wubani isikhala sikaBheka Mchunu osanda kushona. 

UMchunu, obedume ngelikaBeekay, ushone maphakathi noNdasa kulandela ukugula obesekumxine isikhathi eside. 

Ngesikhathi kumenyezelwa izinguquko zoKhozi FM, kuvele ukuthi kuzobuyela uKhathide “Tshatha” Ngobe kulesi sikhala. 

UBingelela Mpanza uzoqhubeka naye kulolu hlelo ngokubambisana naso isipheshethwa esinguTshatha. 

Ngaphandle kwalolu guquko, zincane ezinye ezenziwe uPearl Maseko okunguye ophethe izinhlelo kulo msakazo ongomkhulukazi kuleli ngokwabalaleli.

Izinhlelo eziningi ezingena phakathi nesonto kulo msakazo ongaphansi kwe-SABC azishintshanga kodwa kube nezinguquko ezingatheni lapha nalaphaya.

Uhlelo iCobela Kufalaza Mlimi olungengena ngo-3 kuya ku-6 ekuseni, obelwenziwa uLucky Nkosi seluzokwenziwa uLonda Mbatha.

Ethimbeni lohlelo lwantambama iWoza Nabangani Bakho kwengezwe uNco Dube ozoba umdidiyeli. Abanye abashintshwangwa.

Izinguquko eziningi zizobonakala ngempelasonto njengoba ngoMgqibelo ohlelweni uLuzolo obelwenziwa uLucky Nkosi seluzokwenziwa uZama Mseleku. 

NgeSonto ohlelweni obelwenziwa uLonda Mbatha oluthi Sekuntwela Ezansi phakathi kuka-3 no-5 ekuseni ekuseni sekuzongena uNozipho Zulu naye onqobe emncintiswaneni i-Winnie Mahlangu Presenter Search Competition ka-2023. 

Kuzobe sekuthi ngeSonto ohlelweni Ezingasoze Zabuna olungena phakathi ngo-12 kuya ku-3 ntambama kungene uLucky Nkosi. 

Lolu hlelo belwenziwa intokazi uNongcebo McKenzie ongaveli ohlwini lwezinhlelo nosekucacile ukuthi uyashiya kulo msakazo.

Ezinye izinguquko kulo msakazo kube ukuqashwa kukaMuzi Mthabela olingisa emdlalweni kamabonakude owuchungechunge i-Generations: The Legacy

UMthabela kumenyezelwe ukuthi uzosebenzisana noSiwe Cele ekwethuleni izinhlelo zesiteshi ohlelweni lwe-YouTube.