AmacikoEzintsha

Ubashiya kushisa izisu ngamahlaya uLuyanda 

ULuyanda Ximba, obuye aziwe ngelikaManzini, uneminyaka engu-23 waseMgungundlovu uyisibonelo sokuthi ukubekezela nozikhandla kuzala impumelelo. 

Le nsizwa yaba nenhlanhla yokusheshe ilibone ukuthi ithalente eyafika kulo mhlaba ilifumbethe liyikhombaphi.

Wayesafunda ngesikhathi ezibona ukuthi unethalente lamahlaya njengoba manje esengomunye wosomahlaya abaphambili kwiYouTube. 

Naphezu kokubhekana nezinselelo zemali, wazifundisa amakhono okwenza amafilimu ngezifundo ze-YouTube. Ube eseqala isiteshi sakhe, i-Manzini 24hr. 

Ngokuzinikela nokusekelwa ngabangane, wabekezela iminyaka emithathu ngaphambi kokuthola inkokhelo yakhe yokuqala ngo-2022.

ULuyanda uyayazisa inkululeko yokudala nokuvumelana nezimo akunikezayo ngomsebenzi wakhe.

Kodwa kuseyinselelo ukuthenga izinsiza kusebenza ezifanele nokugcina ithimba labantu abanamakhono alo msebenzi. 

Ukhuthaza amaciko asafufusa ukuthi alandele uthando futhi asebenze ngokuzimisela nsuku zonke. 

ULuyanda unephupho lokuthi umsebenzi wakhe usakazwe kumabonakude kazwelonke futhi ube nomthelela omkhulu embonini yamahlaya namafilimu. 

Njengoba enezinkulungwane zabalandeli ezinkundleni zokuxhumana, usezakhela igama njengosaziwayo osafufusa emhlabeni wamahlaya we-YouTube.

 ULuyanda Ximba, owaziwa ngelikaManzini, uyisibonelo esihle sokuguqula uthando lube umsebenzi oyimpumelelo. 

Ngokuzinikela, ukusebenza kanzima, nothando lokwenza abantu bahleke, usendleleni yokufeza amaphupho akhe embonini yezokuzijabulisa.