EzintshaUmculo

Isikhalo ngokuhlonishwa kukaMbongeni Ngema yiMarket Theatre

UMbongeni Ngema ushone engasavunyelwe ukwethula imisebenzi yakhe eMarker Theatre eGoli, kodwa le ndawo seyifuna ukumhlonipha. 

Ushona nje uMadlokovu le ndawo yayoimchithile ethi ufuna ukuletha umdlalo wakhe omusha kuyo.

Ngokubika kweSunday World, wachithwa ngoba ‘kunezinsolo ezingezinhle ngokuziphatha kwakhe’. 

Kodwa manje iMarket Theatre, ngokuhlanganyela nohulumeni waseGauteng ifuna ukumhlonipha ngezifundo zaminyaka yonke.

Nokho amalungu omndeni kaMbongeni Ngema awayizwa leyo futhi afuna iMarket Theatre ingazihlanganisi nalokhu kuhlonishwa kwakhe. 

“Ngikubhalela ukukwazisa ukuthi isicelo sakho sokuzokhombisa umsebenzi wakho eMarket Theatre ngeke samukeleke,” ifundeka kanje incwadi eyathunyelelwa uNgema yiMarket Theatre. 

“I-Market Theatre Foundation isicabangisise kahle ngokukhombisa ngeBLACK on esiteji esibizwa ngeJohn Kani.

“Kodwa sibuke ukuziphatha kwakho okungekuhle okubikwa ezinkundleni ezehlukene.

“Ngakho njengenhlangano eqhakambisa ukuziphatha okusezingeni, imibiko enjalo siyibuka ngeso elibukhali.” 

Nokho le ncwadi ayikudalulanga ukuthi yikuphi lokhu kuziphatha kabi kukaNgema ekhuluma ngakho. 

Bambonga ngemisebenzi yakhe yesikhathi esidlule kodwa bathi ngeke baphinde bafune ukusebenzisana naye. 

Kule ncwadi kuvele nokuthi inkampani kaNgema, iCommitted Artists, isanesikweletu sika-2014 engasikhokhile eMarket Theatre. 

Isihlobo sikaNgema, esingathandanga ukudalulwa, sithe bayasijabulela isiphakamiso sikaPanyaza Lesufi sokuhlonipha uMadlokovu.

Sithe kodwa akususwe igama leMarket Theatre ngoba yamhlambalaza esaphila. UNgema ushone ngoDisemba nyakenye.

“Bamhlambalaza esaphila, manje, ngoba engasekho sebenza sengathi bayamthanda.

“Lamaxoki aphethe iMarket Theatre awanamahloni futhi awamhloniphi umuntu omnyama.,” kusho lesi sihlobo.