Uncategorized

UNasty C ukhiphe imfihlo ngonina egubha elokuzalwa

Ufikelwe umunyu ngesikhathi ekhumbula ukuthi ukhule engenaye unina umculi wakuleli weHip-Hop, uNasty C. 

UNasty C, odume umhlaba wonke, ubegubha usuku lwakhe lokuzalwa ngesikhathi eveza ukuthi unina washona ngesikhathi embeletha. 

“Ngifuna ukubonga bonke abantu abangifisele usuku oluhle lokuzalwa,” ubhale kanje kwi-Instagram yakhe. 

“Abangifakele imiyalezo ngangayiphendula, abafonile ngangazibamba amafoni abo, ngifisa nazi ukuthi ngibe nelanga elihle.” 

“Sengineminyaka engu-27 manje, akukholakali sengathi bekuyizolo lapho bengigubha khona iminyaka engu-21. Umuntu uyakhula.”

Ube eseveza ukuthi yize eluthakasela lolu suku azalwa ngalo, kodwa lubuye lubuyise ubuhlungu bokukhula engenaye unina.

“Kube usuku olunemizwa ehlukene kimina ngezizathu eziningi. Kwabangazi kahle, bayazi ukuthi ngikhuluma ngani. 

“I-Mixed Tape yami, ethi Price City Mixed Tape iqeda iminyaka eyisishiyagalombili manje ngayenza. Yinto enkulu leyo umuntu angayijabulela. 

Nangalo lolu suku akhipha ngalo le Mixed Tape uNasty C, wazithola ebhekana nobuhlungu njengoba kushone umngani wakhe ayesondelene naye kakhulu ngosuku agubha ngalo le mpumelelo. 

“Kuyinto ebuhlungu futhi eyenza ngizizwe ngezindlela ezihlukene ngoba ngashiwa umuntu engangibukela kuyena. 

“Futhi konke engikwenzayo, ngenzela ukubonga iqhaza lakhe empumelelweni yami, ngebhadi washona ngomhla ka-10 kuNhlolanja ngonyaka odlule.”