EzintshaIzindabaUmculo

‘USenzo (Meyiwa) ume nawe,’ kusho uZandie kuKelly

“Ngiyazi ukuthi uSenzo umi nawe,” usho kanje uZandie Khumalo-Gumede ebhekise kudadewabo, uKelly. 

UZandie Khumalo-Gumede ukhombise ukweseka uKelly Khumalo ngemuva kokuvela kobufakazi bokuthi nguye owahlela ukubulawa kukaSenzo Meyiwa.

Ebufakazini obuphume enkantolo enkulu yasePitori la kuqulwa khona icala lokubulawa kukaMeyiwa ngo-2014, kuvele ukuthi kwakunencwadi egunyaza ukuboshwa kukaKelly.

Ufakazi osenkantolo njengamanje uveze ukuthi le ncwadi yagcina ingasayinwanga uyingakho uKelly engakaze aboshwe. 

Kuvele ukuthi omunye wabasolwa, wazivumela yena ukuthi wayekhona kuhlelwa ukubulalwa kwalo nozinti weBafana Bafana. 

UMeyiwa wafa ngokudutshulwa esemzini kanina kaKelly eSprings, ngaseGoli ngoMandulo ka-2014. 

Ukuvela kwalobu bufakazi bushukumise izwe lonke njengoba kuvele bekukhoa ukusoleka kwalo mculi.

UMeyiwa wadutshulwa phambi kwakhe naye udadewabo uZandie nonina nabanye abangani bakhe. 

UZandie Khumalo-Gumede ubhalele udadewabo uKelly Khumalo amazwi okumkhuthaza nokumeseka njengoba amehlo ethe njo kuye. 

“Mina ngiyoma nawe ingunaphakade ngoba ngiyayazi inhliziyo yakho futhi ngiyazi noSenzo umi nawe lapho ekhona… 

“Uyazi ke thina singamabhubesi, asizikhathazi ngemibono yezimvu,” kubhala uZandie Khumalo-Gumede.

Uphinde waphendula nabebefuna ukwazi ukuthi uKelly usesimweni esinjani njenfoba kuvele lezi zinsolo ezimbi kangaka nje.

“Kulabo akade bethumela imiyalezo bebuza ukuthi uyaphila yini? 

“Uphila njengesheleni futhi njengathi sonke ufuna abenzi bobubi bagwetshwe futhi kuzokwenzeka… Sekuseduze. 

“Nginitshela lokhu ngoba ngiyazi nimthanda futhi nimkhathalele kangakanani. 

“Ngakho angifuni nikhathazeke ngaye, khululekani nje. Isazokhala ingoma kwaKhumalo.”