AbalingisiEzintshaIzinhlelo

Bakhala ngokuhlukunyezwa abebeqopha iNikiwe

Ziyaqhubeka izigemegeme emdlalweni obukhonjiswa kwi-etv kodwa osuyekiwe iNikiwe  njengoba ithimba ebelisebenza ukuqopha lingakakhokhelwa namanje. 

Lokhu kulandela ukungakhokhelwa kwabalingisi ngoDisemba. Bvalwa ngo-R4 000 umuntu ngamunye.

Lo mdlalo ubuqoshwa yinkampani ephethwe ngokubambisa abalingisi oLungile Radu noThomas Gumede, iParental Advisory Productions. 

Ekhuluma neZimoja amalungu ethimba ebeliqopha lo mdlalo acele ukungadalulwa, aveze ukuhlukumezeka abhekane nakho ezinyangeni ezine ezedlule. 

Bazizwa sengathi bayekelele imindeni yabo, ikakhulukazi njengoba abanye babo kubhekwe bona emakhaya. 

“Siyizehluleki emindenini yethu ngoba ibe noKhisimusi omubi,” kusho omuunye wabo. 

“Esikhundleni sokuthi sithole amaholo aphelele, sikhokhelwe imali encane efinyelela ku-R2 000, abanye bathola u-R4 000. 

“Cabanga nje usujwayele iholo imali elinganiselwa ku-R60 000 bese uthola okungaphansi kuka-10% wemali okufanele uyihole.

“Iningi lethu singobaba nabayeni. Asikwazanga ukukhokhela imizi, irenti, nemali yesikole… Ngaphezu kwalokho abazibambi izingcingo zethu. “

Okwenza izinto zibe zimbi kakhulu, imibiko iveza ukuthi uRadu noGumede kusolwa ukuthi bavalele imishini yabasebenzi ezindlini zabo.

Laba basebenzi basebenzisa yona le mishini evalelwe ukuziphilisa. Elinye ilungu labasebenzi lizikhalele.

“Kumanje asikwazi ngisho ukusebenza ngoba imishini yethu ikhiyelwe, asikwazi ukungena, futhi abazibambi izingcingo zethu. Asazi ukuthi sizobhekaphi.”

Njengoba bedinga usizo, ithimba licela noma yimuphi ummeli ongabasiza ecaleni labo.

“Sidinga lonke usizo esingaluthola. Sidinga umuntu ongasisiza ukuze sifinyelele kulaba bafana ngoba sifuna okungokwethu kuphela.”

Lesi simo sesiqubule intukuthelo ngaphakathi embonini, nokuholele ekutheni kube nemithetho eqinile nokuqapha ukuze kugwenywe izigameko ezifuze lezi ukuthi zingaphindeki. 

Ngesonto eledlule, i-e-tv iqinisekisile kwiZiMoja ​​ukuthi ibakhokhelile abaqopha lo mdlalo imali ebibakweleta yona. 

Nokho uThomas Gumede uvale ucingo ngesikhathi ethintwa ukuze aphawule, uLungelo Radu yena uvele akunkonkozela.