Uncategorized

UMpho Maboi ubona umshado wamosha uthando lwakhe noYeye

Obengunkosikazi kaReneilwe “Yeye” Letsholonyane, uMpho Maboi ukholwa wukuthi ukube abazange bashade ngabe namanje basathandana nje futhi kumnandi.

Uthi ukushada yikho okwaletha izinselelo eziningi, kwajika nezinto ebudlelwaneni babo nokwaphetha ngokuthi banqume ukuhlukana.

UMpho Maboi uveze lokhu ngesikhathi ekhuluma noRelebogile Mabotja kwiRadio 702 ngoLwesihlanu. 

“Bekuwu-2021 la sidivose khona. Ngesikhathi lowa ‘mbhemu’ ebukisa ngakho, ekwenza ihlaya, kwase kuvele kwenzekile,” kusho uMpho. 

“UMusa Khawula watshela abantu ukuthi ngidivose ngoba lo obengumyeni wami akasenamali. 

“Ngangiqala ukukuzwa lokho. Ngangingazi ukuthi akasenamali nokuthi kanti yileso isizathu esenza ngidivose,” kusho uMpho Maboi sakubhuqa. 

UMpho Maboi the ucabanga ukuthi into eyenza kuze kube nokuqagela ngokudivosa kwabo wukuthi abazange baphumele obala ngakho.

“Ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi sadivosa kodwa asangakumemezela lokho, abantu bazitshela ukuthi kumele kube khona owesithathu, noma kube yinkinga yemali.

“Abantu bayangazi ngokungibuka (kumabonakude) noma ukungizwa (emsakazweni). Manje ukuzothi ngishadele imali ukungidelela nje…

“Ngihlale ngitshela abantu ukuthi into embi eyenzeka ebudlelwaneni bethu wukuthi sishade. 

“Namanje ngiyakholwa wukuthi ukube asizange sishade, ngabe sisendawonye. Umshado ujika yonke into.

“Ujika indlela abantu abakubuka ngayo, ujika indlela umndeni okubuka ngayo… Ujika yonke into nje. Noma ngabe uyathanda no awuthandi, yonke into iyajika.”

Ngemuva kokudivosa, uMpho walaxaza nesibongo sikaLetsholonyane ayesesisebenzisa, wabuyela kwesakubo. 

Le ntokazi njengamanje ingumsakazi wezemidlalo kwiKhaya FM ibuye ibe ngumethuli wezinhlelo zebhola kwiSuperSport TV. 

UYeye yena usengumqeqeshi ezihlakeni zokuthuthukisa abadlali kuMaZulu FC kanti usanda kwenyusa neziqu zakhe zokuqeqesha.