EzintshaIzinhlelo

Usefuna omunye umkhwenyana owaseyingoduso kaZuma

Owayeyingoduso kalowo owayenguMengameli wezwe kuleli, uJacob Zuma, uthi usekulungele ukuthola omunye umkhwenyana njengoba kwaZuma kubhimbile. 

UNonkanyiso Conco wathusa abaningi kuvela ukuthi yingoduso kaZuma ngenxa yokushiyana kweminyaka phakathi kwabo. 

Kodwa waveza ukuthi uthando olubahlanganisile futhi kuyaziwa ukuthi alinaminyaka namingcele lona. Kwavela ukuthi wayeseyitshitshi phaqa ngesikhathi ehlalangana noZUma.

Wagcina ethole nengane yakhona KwaDakwadunuse kodwa manje useveze ukuthi izinto zagcina zingahambanga kahle futhi usashiya.

Yingakho manje esebheke ukuthola isoka elisha elizimisele ngokumganisa, libe umkhwenyana wakubo ngoba ukholwa wukuthi akumele aphelele kubo. 

Engxoxweni abe nayo neSolezwe muva nje, uNonkanyiso, owaziwa ngelikaLaConco, uthe akafuni ukubulawa wumzwangedwa noma uzendazamshiya.

“Ngenxa yokuthi ngingumuntu osebenza kanzima nangokuzikhandla, kungaba yingozi ukuthi ngigcine ngizuze kakhulu empilweni engekho umuntu engimganile,” kusho le ntokazi.

“Noma kungeyona into engiyijahile ukugana kodwa ngiwumuntu okholelwayo ekutheni kumele ugane uma ungumuntu wesifazane. 

“Ngebhadi la ngangithi ngiyongcwatshwa khona akulunganga,” kuchaza uLaConco yize engasivezanga isizathu sokubheda kwezinto. 

Njengoba eyintokazi ebukekayo neme kahle – ayisitufuza – okuyinto wonke amadoda ayifunayo njengamanje, akungabazeki ukuthi uzomthola omunye umkhwenyana. 

“Njengomuntu wesifazane ngike ngizinike izinsizwa ithuba lokuthi zizibike,” kusho yena. 

“Kodwa angikaqondani nomuntu engibona ukuthi singagcina sakhe naye umuzi,” kusho uLaConco.

Njengamanje le ntokazi – eneziqu zobuntatheli – seyingene ekwethuleni izinhlelo zethelevishini ikakhulukazi kuMzansi Magic. 

Useke wethula Ingane Yami, Our Perfect Wedding neMakoti are you The One waphinde waba sohlelweni lomakoti abayiziqumama abahlala emakhaya iReal Housewives of Durban