EzintshaWawukuphi?

Wawukuphi?: Kusabusa uKansas Mchunu kwiTV nomsakazo

UCyril Bongani Mchunu ungenye yezingqalabutho ezingasoze zalibaleka emlandweni wezikaqedisizungu kuleli.

Wazalwa mhla ziyi-16 kuNdasa ka-1950 kanti washiya lo mhlaba mhla ka-22 kuLwezi ngo-1996, eshiya unkosikazi uMapule Mchunu ayesanda kumshada. 

Enye yamadodakazi akhe, uNtombifuthi Dlamini kumanje ilandela ezinyathelweni zakhe njengoba ingumlingisi kuZalo. 

Uzalo umdlalo obukwa yizigidi zabantu njengoba uvezwa kuSABC 1 njalo phakathi koMsombuluko noLwesihlanu. 

UKansas, owayedume ngelikaKansas emsakazweni nakumabonakude, wayeyiqhawe embonini yezokungcebeleka futhi eyingqalabutho. 

Izwi lakhe nendlela ayenamancoko ngayo nolimi ngayo yayenza abalaleli bengadeli ukumuzwa ekhuluma. 

Waba nesndla ekukhuleni komsakazo ngesikhathi usaziwa ngeRadio Zulu – manje sekuwuKhozi FM. Waduma ngezinhlelo ezifana ngeTop Twenty ne Zakhalaaa izingcingo. 

Ubephinde abe ngumethuli ohlelweni lukamabonakude olwaluba njalo ngoMgqibelo olwalubizwa ngokuthi yiMgqibelo ka Mokibelo. 

UKansas, owayezibiza ngomfana omuhle kunabo bonke emhlabeni, waxinwa wukugula okuhambisana nesifo sofuba eseneminyaka engu-46, kwaze kwagcina kumenelile. 

Ozakwabo bakudala ayesebenza nabo kwiRadio Zulu nakwingoMgqibelo Ka Mokibelo, bamchaza njengomuntu onothando olumangalisayo futhi “ongumuntu wabantu”.