AbaculiEzintsha

U-Ayanda Ncwane usebesoka elisha, kodwa uyalifihla

Njengoba umphakathi unentshisekelo ngempilo yakhe, u-Ayanda Ncwane usevele wawaqeda amahemuhemu abekhona ngaye. 

U-Ayanda Ncwane usevele wakuqinisekisa ukuthi sekukhona indoda entsha empilweni yakhe.

Eminyakeni eyisikhombisa edlule, lo somabhizinisi wesifazane oseke wahlabana ngezindondo eziningi, ubeziphilela yedwa.

Lokhu kwakulandela ukushona ngokuzuma komyeni wakhe, owayeyisihlabani somculo wokholo, uSifiso Ncwane. 

USifiso washona ngemuva kokugula isikhashana exinwe yisifo sezinso esemzini wabo oseGoli. 

Ngesikhathi ebonakala ohlelweni iMzansi Magic Sip & Talk olushayelwa uDineo Ranaka, u-Ayanda waveza ukuthi usethole uthando olusha.

Nokho wakufihla ukuthi ngabe ubani le nsizwa esikwaze ukugudluza uSifiso enhliziyweni yakhe. Akusho nje wukuthi ‘iyawushaya umqabulo’. 

“O yebo, ngiyajabula ukukutshela ukuthi sengilutholile uthando ekugcineni,”  kusho u-Ayanda. 

“Ngisho neBhayibheli lithi kukhona isikhathi sokulila nokuzila. Ngikholwa ukuthi sengimzilele kwanele manje umyeni wami. 

“Ngemuva kokuzindla isikhathi eside, ngibone kuwubuhlakani ukuthi ngisukume, ngiqhubeke nempilo yami,” kusho u-Ayanda odabuka eThekwini.

Ugcizelele ukuthi indoda yakhe entsha isazogcinwa iyimfihlo okwamanje, wathembisa ukuyikhiphela eshashalazini uma sekufike isikhathi esifanele. 

Ebuzwa ngobudlelwano bakhe nomamezala wakhe njengoba esezovula ikhasi elisha nje, u-Ayanda uthe bayezwana. 

Laba bobabili ababelulekile empilweni kaSifiso Ncwane bake bangazwana impela baze bagcina sebebanga nokuthi uzofihlwaphi ngemuva kokushona kwakhe. 

Ingxabano yashuba kakhulu ngesikhathi umama ezwakalisa ukusola u-Ayanda ngokushona kwendodana yakhe.

Nokho kuhambe isikhathi babuyisana njengoba kuke kwanemibiko ethi unina kaSifiso akafune lutho oluzosondela kumakoti wakwakhe. 

U-Ayanda noSfiso banamadodana amabili kanti enye yawo kuthiwa ilandela ezinyathelweni zikayise ongasekho njengoba seyingene ekuculeni.