AbaculiEzintsha

Usale ekhala usomabhizinisi eqolwa uZandie Khumalo imali

Usomabhizini waseMpumalanga uSabelo Nhlabathi ukhala uyazithulisa ngemuva kokuluthwa umculi we-Afropop uZandile Khumalo nomyeni wakhe. 

Ngokusho kwalo somabhizinisi, uZandie Khumalo nomyeni wakhe uMhlonishwa “ Mhlo” Gumede babaleka no-R3 000 wakhe abawuboleka.

Uma esebalandelela efuna imali yakhe, bamthumelela incwadi ekhomba ukuthi bakhokhile kodwa ewumkokotelo. 

UNhlabathi, ongumnikazi wendawo yobumnandi iParadise Cove Pub and Grill eseBarberton, uthi wakhokhela uZandie Khumalo u-R40 000 ukuba azonandisa kule ndawo.

Wabe esengeza ngo-R3 000 ngaphezulu ukuthi athole indawo azolala kuyo, waphinde wamtholela nemoto ezomhambisa imbuyisele la azolala khona. 

Uveze ukuthi uMaKhumalo lo, ongudadewabo kaKelly Khumalo, kuthe esanandisa kwasukuma umyeni wakhe waya kuye esesteji. 

Wafike wamhlebela okuthile wabe esedilika eza kuye ezomchazela ukuthi sekunesimo esiphuthumayo esithinta inhlalo yezingane ekhaya. 

Kulapho ke uGumede abe eseboleka u-R3 000 ngoba nakhu sebevelelwe yisimo esiphuthumayo ekhaya. 

“Kulapho ke engacela khona indodakazi yami ukuthi ibafakele leyo mali,” kusho uNhlabathi kwabeSunday World. 

“Ngayichazela indodakazi ukuthi banesimo eiphuthumayo esithinta izingane ngakho badinga le mali ngokushesha.” 

Indodakazi yabe seyenza njengokusho kukayise, lo mculi nomyeni wakhe babe sebebona abafike ngayo. Babethembise ukuyibuyisa ngakusasa imali.

Kodwa kwadlula izinsuku, indodakazi yafika kuye izomtshela ukuthi ayibuye phela leya mali ngoba yona ifuna ukubhalansisa amabhuku ebhizinisi.

“UGumede wabe esengithumelela ngeWhatsApp incwajana ewubufakazi bokuthi ukhokhile,” kuchaza uNhlabathi. 

“Kuthe uma sengimbuza ngale ncwajana engathola ukuthi iwumgunyatrthi, uDumede wavele wayicisha ngokushesha.” 

Uthi uthe uma esebuyela kubo ngemuva kwalokho, wazithola esechashwa ngezinhlamba, waze wabizwa ngangomfana wasemakhaya ongazi lutho.

“Noma ngabe ngiwumfana wasemakhaya, kodwa imali yami yona ngiyayifuna. Uma bengayikhokhi ngizoya kubammeli.

“Sizobafana enkantolo yamacala emali (Small Claims Court,” kusho uNhlabathi. 

Eziphendulela uGumede uthe akabange esakhokha ngoba esesatshiswe ngodlame wayiphika neyencwajana ewumgunyathi.