EzintshaIzindaba

Uzimisele ukuyilungisa eyentela ka-R6 million uMakhadzi

UMakhadzi, ongumculi ophambili eNingizimu Afrika mngokweSpotify, usenyuke ngendlela emangalisayo, kodwa imibiko yakamuva iveza ukuthi ubhekene nezinkinga zentela. 

Izingoma zakhe sezithandwe abantu abangaphezu kuka-23 kwiSpotify futhi unenqwaba yabalandeli, kodwa manje usesolwa ngokuthi ukweleta iSars imali engaphezu kuka-R6 million.

Umthombo utshele abeZimoja ukuthi uMakhadzi ubengazi ngezibopho zakhe zentela, ngenxa yenkampani yakhe aberekhoda kuyo kudala, i-Open Mic. 

Isikweletu sakhe kubikwa ukuthi sakhula ngokuhamba kwesikhathi, nangemuva kokuba esakhe imizi eFourways nasekhaya eLimpopo.

Imenenja kaMakhadzi, uLucky Tshilimandila, isiqinisekisile lesi sikweletu, yathi basasilungisa. 

Usebenzisa inkampani yakhe asand akuyivula iMakhadzi Entertainment, ukulungisa indlela enza ngayo izinto. 

Uqashe abacwaningi mabhuku abasha nabeluleki bezomthetho ukuze baxazulule le nkinga yezezimali.

U-ucky ugcizelele ukuthi nakuba uMakhadzi ezibophezele ukuyilungisa le nkinga, akanacala ngezimali nezindaba zentela. Bahlose ukussiqeda lesi sikweletu ezinyangeni ezizayo.

ULionel Jamela, ophethe i-Open Mic Productions, ugcizelele ukuthi amaciko yiwona abhekelele izindaba zentela futhi akakaze aphawule ngezimali zikaMakhadzi, wathi kufanele azilungisele yena lezo zinto.