AbasakaziEzintsha

Angie Khumalo: umsakazi osemncane ozifela ngezithuthuthu

U-Angie Khumalo ongowokuzalwa KwaZulu-Natal ungumsakazi othuthuka emikhakheni eminingi kuleli futhi obukeka esaya kude. 

Uqale umsebenzi wakhe emsakazweni ngesikhathi enza izifundo zeSayensi eNyuvesi yaseFree State. 

UMaKhumalo ujoyine iKovsie FM njengomfundi wezindaba ngempelasonto uwenze kahle lo msebenzi wakhe. 

Ugcine eseheha umsakazo omkhulu waseFree State i-OFM, yamqasha ukuba azofunda izindaba kulo msakazo ngesikhathi esaqhubeka nezifundo zeMaster in Science: Botany. Ngemuva kweminyaka emithathu ekwi-OFM, washiya wadlulela eGoli kwathi ngo-2008 wajoyina i-5FM engumdidiyeli wohlelo olusakazwa ngo-7 kuya ku-9 ebusuku. 

Muva nje ujoyine ithimba elethula uhlelo lwasemini la engumfundi wezindaba khona. 

Uphinde abe nesigaba sakhe esesiphenduke undabuzekwayo esibizwa ngeThe Zulu Maiden la ebuyekeza khona amafilimu.

Ngo-2013 u-Angie Khumalo wadlulela kwiMetro FM. Ufunde izindaba ngesikhathi seFresh Breakfast. 

Ngo-2022, u-Angie wajoyina iKaya 959 njengomfundi wezindaba nomethuli wezemidlalo ohlelweni lwasekuseni. 

Njengamanje usefunda izindaba zezemidlalo nasohlelweni lwantambama. UMaKhumalo usedlulele nakumabonakude. 

Ungumethuli wohlelo lweMzansi Wethu olugcile kwezolimo olubizwa nge-African Farming

Ngaphezu komsakazo nezolimo, u-Angie Khumalo uyazifela ngezithuthuthu futhi unenhlangano asengaphansi kwayo yabagibeli bazo.