AbalingisiIzindabaIzinhlelo

UNeo uthembisa umlilo ebuyela kwiGenerations

Uyabuya kwiGeneration: The Legacy ummlingisi wesifazane osemncane uNeo Rapetsoa futhi uthembisa umlilo wodwa. 

UNeo, oneminyaka engu-21 uthi uza nomfutho ohlukile kulokhu futhi uthi abalandeli bazobhema bakholwe. 

Ngesikhathi edlala kwiGenerations okokuqala, uNeo – odlala indawo kaDikeledi – wahamba abalandeli balo mdlalo bengathandi. 

Nokho uthi manje usebuye ngamandla futhi unomdlandla omusha anesiqiniseko sokuthi uzokwenza abalandeli basheshe bamthande.

“Ukubuyela kwiGenerations: The Legacy kufana nokubuyela ekhaya,” usho kanje uNeo kwiSunday World

“Lo mdlalo uyingxenye enkulu yohambo lwami kwezokulingisa. Sengijahe kabi ukuthi abalandeli babone okusha ngempilo kaDikeledi.” 

Uthi imizwa yabalandeli izojikajika ngoba uza nezinye izigemegeme ezizobashiya befisa isiqembu esilandelayo. 

UNeo uthi ukubuya kwakhe akugcini nje ngokuveza uthando lwakhe lokulingisa, kodwa ufuna nokwengeza kulo mdlalo othandwa yizigidigidi zabantu kuleli. 

Usuka kude ke nokulingisa njengoba aqala esengumfundi elingisa emidlalweni yasesteji. 

Kuthe ngo-2018 wabhalisela izifundo zokulingisa eNew York Film Academy. 

Uqale ukuvela kumabonakude ngesikhathi edlala indawo kaFuni emdlalweni obewenziwa yiFerguson Films, i-Unmarried.

Njengoba ezalwa emndenini wabalingisi, uNeo uthi ufuna ukuzakhela elakhe igama, angacindezelwa ngelikayise nomkhulu wakhe. 

Umkhulu wakhe, uPaul Rapetsoa ubelingisa kwiSkeem Saam ngaphambi kokuthi ashone. 

Uyise, uMatome yena ungumlingisi, uphrojusa nomqondisi wemidlalo yasesteji.