IzindabaIzinhlelo

Uyabuya uMaMkhize, uthembisa ukuveza ubuyena bangempela

Ikhuza ibuya kumabonakude iKwa Mam’Mkhize osekuzoba yisizini yesibili yalolu hlelo olukhombisa ngempilo kasaziwayo iyisigwili uShauwn “uMaMkhize” Mkhize. 

Isizini yesibili izoqala ukukhonjiswa kwiShowMax ngoDisemba 14, futhi kuzovezwa iziqephu ezintsha njalo ngoLwesibili.

Ngesizini yokuqala silandele uShauwn Mkhize ngesikhathi ebuyela esibongweni sakhe sakhe, eshiya esala ayeshadele khona kwaMpisane. 

Isizini yokuqala yaduma kakhulu kuMzansi Magic yaze yawina nendondo yeBest Reality Show kumaHollywood & African Prestigious Awards.

Le mpumelelo iholele ekutheni uMaMkhize aqokwe njengePersonality of the Year kumaDStv Mzansi Viewers’ Choice Awards ka-2022.

Kusizini yesibili, ababukeli bazothola ukubuka okukhethekile ngempilo kalo somabhizinisi namalungu omndeni wakhe asondelene naye. 

Kulabo kukhona indodana yakhe u-Andile, indodakazi yakhe uSbahle, nomalokazana uTamia Mpisane.

Njengoba isizini yokuqala yalolu hlelo ibe yimpumelelo, uShauwn Mkhize ukhumbule izikhathi ezibalulekile zesizini yokuqala.

“Isizini yokuqala beyimayelana nokuthi uzotholele ngokwakho okwenzekayo. 

“Kusizini 2, uzozibonela olunye uhlangothi lwami. Izingane zami sezikhulile, nginabazukulu… 

“Ngihlose ukuphumela obala ukuze abantu bangiqonde ngokweqiniso. 

“Miningi imibono engelona iqiniso ngami, abantu banemibono yabo ngokuthi ngingubani. 

“Futhi bengihlezi ngisho ukuthi indaba yami ngifuna ukuyikhuluma ngamazwi ami,” kusho uMaMkhize.

Kwabangabheka ukukuthola kusizini yesibili ababukeli wukuthi uMaMkhize uthembise ukuphumela obala, abaxoxele ngezinto ezinhle nezimbi empilweni yakhe.

“Ngezinye izikhathi abantu bakholelwa ukuthi ukuphila kwethu kuphelele, kodwa lokho akulona iqiniso. 

“Nathi siyabhekana nezikhathi ezinzima, kodwa siyaphuma kulezo zimo.

“Abantu abazothola ugqozi kithi ngoba bazobona uhlangothi lwethu lomuntu futhi bakubone okufana nokwabo kulolu hambo esikulo,” kuchaza uMaMkhize Mkhize.