IzindabaIzinhlelo

UPhumeza uhlangane noyise, kubuya nohlelo lwakhe 

Ugcine ehlanganile noyise owamlahla ezelwe uPhumeza Mdabe, kanti izindaba ezimnandi azipheli lapho. 

Kubuya nohlelo lwakhe lwakumabonakude lapho ehlanganisa khona abantu abadukelana kudala, i-Abandoned. 

Isizini yokugcina yalolu hlelo oluthakaselwa kakhulu yaphela ngo-2022 futhi abalandeli balo bebelokhu bebuza ngokubuya kwalo. 

Uchungechunge olusha luzoqala ukukhonjiswa kumabonakude njoJanuwari 9, 2024 ngo-8pm kuMzansi Magic.

Ukubuya kwalolu hlelo kuqondane nesikhathi la uPhumeza esanda kuhlangana noyise owamlahla ezelwe. 

Ngaphandle kokuba ngumsakazi walolu hlelo, uPhumeza ubuye abe ngumculi kanti wake wenza nolunye uhlelo i-Our Perfect Wedding. 

Uke waba ngundabamlonyeni kwesinye seziqephu lapho ayehambe efuna uyise, owafike wamchitha, wamxosha esemtholile. 

“Wangilahla ngempela, ngifuna ukwazi ukuthi kungani ekhethe ukungabi yingxenye yempilo yami?” kubuza uPhumeza ngaleso sikhathi.

“Ngesikhathi ngizalwa, kwavele kwahlala obala ukuthi ngihlukile. Bonke ekhaya bamnyama ngebala, yimina nje okhanyayo.”

Kwavela ukuthi uPhumeza wazaleka ngesikhathi ‘ubasi’ kanina ezitika ngocansi nalo wesifazane owayeyisisebenzi sakwakhe.

Kuvela ukuthi uyise wambalekela ngoba esaba ihlazo kwazise ngalezo zikhathi kwakungavumelekile ukuhlangana ngaleyo ndlela kwabamhlophe nabamnyama kuleli.   

Kodwa konke lokho sekwadlula futhi le ntokazi igcine ihlanganile noyise ngenyanga edlule. 

Ike yathola ukuchitha isikhathi naye, yazwakalisa injabulo ngalesi sikhathi asitholile sokuhlala noyize. 

“Yeka ihlaya leli khehla elinalo, inhliziyo enomusa. Konke kwenzeka ngesikhathi sakho. 

“Vumela icebo likaNkulunkulu ukuthi lisebenze. Yebo, siphuthelwe kulokhu kuphila, kodwa kuhamba kahle,” kubhala yena ezinkundleni zokuxhumana.